Κινητά Τηλέφωνα

Όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα smartphones, είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και εισάγονται από Γερμανία. Δεν έχουν καμία σχέση με άλλες εισαγωγές, που έρχονται από Ισπανία η Κίνα με μικρότερο κόστος και με άλλες προδιαγραφές.